กระซิบ

7 ก.ค. 2562, 08:40 น.

Line

วันที่ 4 กรกรฎาคม 2562 สื่อรายงานว่า นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากร เพิ่งตรวจรับมอบและติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คร่อมสายพาน จำนวน 23 เครื่อง ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเตรียมใช้งานจริงภายในปลายนี้ (2562) เพื่อใช้สแกนกระเป๋า กรณีธุรกิจพรีออร์เดอร์ออนไลน์เลี่ยงภาษี ที่ถือว่าไม่เป็นธรรมกับผู้นำเข้าสินค้าและชำระภาษีอย่างถูกต้อง

โดยเครื่องเอกซเรย์ดังกล่าว จะสามารถสแกนกระเป๋าเดินทางทุกใบบนสายพานได้ทันที ทำหน้าที่ตรวจสอบการนำเข้าวัตถุต้องห้าม อาทิ ยาเสพติด รวมทั้งสินค้าแบรนด์เนม โดยไม่ต้องสุ่มตรวจอย่างในอดีต พร้อมเตรียมแผนพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) และเชื่อมภาพเอกซเรย์กับศุลกากรกับประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและวิเคราะห์ภาพถ่ายเอ็กซ์เรย์สินค้า ลดโอกาสเกิดปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย และสินค้าหรูหลบเลี่ยงภาษี

ประเภท : ทันเหตุการณ์

ที่มา : news.thaipbs.or.th